Chuông Gió, Khánh Treo
Chuông gió 6 ống CG1209

Chuông gió 6 ống CG1209

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài + rộng ) : 74cm + 11cm + Khối lượng: 125gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 508,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống CG1208

Chuông gió 6 ống CG1208

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài + rộng ) : 70cm + 28,5cm + Khối lượng: 121gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 773,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống 12 chuông CG1207

Chuông gió 6 ống 12 chuông CG1207

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống 12 chuông (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài + rộng ) : 76cm + 9,5cm + Khối lượng: 3000gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có […]

Giá: 1,502,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió hoa mai 6 chuông CG1206

Chuông gió hoa mai 6 chuông CG1206

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió hoa mai 6 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài + rộng ) : 43cm + 8cm + Khối lượng: 162gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 1,439,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 8 ống CG1205

Chuông gió 8 ống CG1205

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 ống 12 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài x rộng ) : 63cm x 13cm + Khối lượng: 400gr + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng […]

Giá: 2,650,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống dài C1244

Chuông gió 6 ống dài C1244

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống nhôm dài, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 92cm + Khối lượng: 0.2kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 918,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 16 ống 17 chuông C1236

Chuông gió 16 ống 17 chuông C1236

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 16 ống 17 chuông, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 90cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 2,000,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 8 ống C1228

Chuông gió 8 ống C1228

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 ống nhôm, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 52cm + Khối lượng: 0.2kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 12 ống trắng C1227

Chuông gió 12 ống trắng C1227

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 ống trắng, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 68cm + Khối lượng: 0.25kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 816,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gio 5 ống nhôm C1224

Chuông gio 5 ống nhôm C1224

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 72cm + Khối lượng: 0.25kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 572,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 6 ống vàng C1223

Chuông gió 6 ống vàng C1223

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 ống vàng, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 60cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 531,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió ngôi sao 5 ống C1222

Chuông gió ngôi sao 5 ống C1222

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió ngôi sao 5 ống nhôm, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 75cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 776,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống vàng C1254

Chuông gió 5 ống vàng C1254

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống vàng, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 73cm + Khối lượng: 0.1kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 572,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 10 ống 12 xu C1258

Chuông gió 10 ống 12 xu C1258

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 10 ống 12 xu 3 chuông, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 64cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có […]

Giá: 816,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió 5 ống, chuông tiền C1257

Chuông gió 5 ống, chuông tiền C1257

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống, chuông tiền, ống kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Dài ): 55cm + Khối lượng: 0.15kg + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 776,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 3 của 101234510...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 18052 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Kỳ Hòa
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online