Đá Quý Phong Thủy
Mặt Phật Quan Âm Mắt Mèo Lớn S6718

Mặt Phật Quan Âm Mắt Mèo Lớn S6718

+ Chất liệu và hoàn thiện: Quan âm đá mắt mèo (hoàn thiện tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 4.5cm x 4.5cm + Khối lượng: 9g + Ý nghĩa : Quan âm đá mắt mèo, biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành […]

Giá: 680,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Mã Não Đen Có Tỳ Hưu Crôm Vàng 12 Li S6820

Chuỗi Mã Não Đen Có Tỳ Hưu Crôm Vàng 12 Li S6820

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi mã não đen có Tỳ Hưu kim loại Crôm (hoàn thiện tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 12 li, 13 hạt mã não đen. + Khối lượng: 28 gram + Ý nghĩa: Chuỗi mã não đen có Tỳ Hưu chiêu tiền tài, thăng tiến trong công danh […]

Giá: 480,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Mã Não Đen Có Tỳ Hưu Crôm Vàng 10 Li S6818

Chuỗi Mã Não Đen Có Tỳ Hưu Crôm Vàng 10 Li S6818

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi mã não đen có Tỳ Hưu kim loại Crôm (hoàn thiện tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 10 li, 15 hạt mã não đen. + Khối lượng: 28 gram + Ý nghĩa: Chuỗi mã não đen có Tỳ Hưu chiêu tiền tài, thăng tiến trong công danh […]

Giá: 380,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Mã Não Đen Có Tỳ Hưu Crôm Vàng 14 Li S6817

Chuỗi Mã Não Đen Có Tỳ Hưu Crôm Vàng 14 Li S6817

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi mã não đen có Tỳ Hưu kim loại Crôm (hoàn thiện tại Việt Nam). + Kích thước: chuỗi 14 li, 11 hạt mã não đen. + Khối lượng: 60 gram + Ý nghĩa: Chuỗi mã não đen có Tỳ Hưu chiêu tiền tài, thăng tiến trong công danh […]

Giá: 630,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Bạch A+++++ S6899-S4-5891

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Bạch A+++++ S6899-S4-5891

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy xanh bạch A+++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.8 cm x 2.5 cm x 1.2 cm + Khối lượng: 28.32 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy xanh bạch là linh vật số […]

Giá: 5,891,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Bạch A+++++ S6899-S4-5703

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Bạch A+++++ S6899-S4-5703

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy xanh bạch A+++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 2.4 cm x 1.5 cm + Khối lượng: 27.42 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy xanh bạch là linh vật số […]

Giá: 5,703,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Siêu Cấp A++++++ S6898-S4-9017

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Siêu Cấp A++++++ S6898-S4-9017

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy xanh siêu cấp A++++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.0 cm x 2.5 cm x 1.5 cm + Khối lượng: 32.32 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy xanh siêu cấp là linh […]

Giá: 9,017,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Đậm Vân Mây A+++++ S6897-S4-6462

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Đậm Vân Mây A+++++ S6897-S4-6462

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy xanh đậm vân mây A+++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.5 cm x 2.5 cm x 1.5 cm + Khối lượng: 29.64 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy xanh đậm vân mây […]

Giá: 6,462,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Đậm Vân Mây A+++++ S6897-S4-6174

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Đậm Vân Mây A+++++ S6897-S4-6174

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy xanh đậm vân mây A+++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 5.0 cm x 2.5 cm x 1.5 cm + Khối lượng: 28.32 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy xanh đậm vân mây […]

Giá: 6,174,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Đậm Vân Mây A+++++ S6897-S4-5897

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Xanh Đậm Vân Mây A+++++ S6897-S4-5897

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy xanh đậm vân mây A+++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.8 cm x 2.3 cm x 1.5 cm + Khối lượng: 27.05 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy xanh đậm vân mây […]

Giá: 5,897,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Siêu Cấp Xanh Đậm Đuôi Như Ý A+++++ S6888-S4-5450

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Siêu Cấp Xanh Đậm Đuôi Như Ý A+++++ S6888-S4-5450

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy siêu cấp xanh đậm đuôi Như Ý A+++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.0 cm x 2.4 cm x 1.5 cm + Khối lượng: 22.9 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy siêu […]

Giá: 5,450,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Siêu Cấp Xanh Đậm Đuôi Như Ý A+++++ S6888-S4-5543

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Siêu Cấp Xanh Đậm Đuôi Như Ý A+++++ S6888-S4-5543

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy siêu cấp xanh đặm đuôi Như Ý A+++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.0 cm x 2.2 cm x 1.0 cm + Khối lượng: 23.29 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy siêu […]

Giá: 5,543,000 VNĐ  Đặt mua
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Siêu Cấp Xanh Đậm Đuôi Như Ý A+++++ S6888-S4-4996

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Siêu Cấp Xanh Đậm Đuôi Như Ý A+++++ S6888-S4-4996

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu ngọc thiên nhiên ngọc Phỉ Thúy siêu cấp xanh đậm đuôi Như Ý A+++++ (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 4.0 cm x 2.5 cm x 1.2 cm + Khối lượng: 20.99 gram + Ý nghĩa: Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy siêu […]

Giá: 4,996,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Tuất, Hợi (A Di Đà) S6844-8

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Tuất, Hợi (A Di Đà) S6844-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh A Di Đà đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà, mang đến bình an, sức khỏe, điềm […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Dậu (Bất Động Minh Vương) S6844-7

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Dậu (Bất Động Minh Vương) S6844-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh Bất Động Minh Vương đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ trừ tà, mang đến […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 21212345102030...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 42359 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Kỳ Hòa
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online