Chuông Gió, Khánh Treo
Chuông gió mẫu C1119

Chuông gió mẫu C1119

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 11cm x 57cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 1,326,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1118

Chuông gió mẫu C1118

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 7.5cm x 53cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1117

Chuông gió mẫu C1117

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 10cm x 45cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 1,122,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1114

Chuông gió mẫu C1114

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 10cm x 50cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1113

Chuông gió mẫu C1113

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 10cm x 68cm + Khối lượng: 220g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 531,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1108

Chuông gió mẫu C1108

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 9cm x 68cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 470,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1107

Chuông gió mẫu C1107

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 6 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 24cm x 58cm + Khối lượng:220g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong […]

Giá: 776,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1106

Chuông gió mẫu C1106

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 13cm x 45cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 980,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1105

Chuông gió mẫu C1105

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 8cm x 40cm + Khối lượng: 110g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 918,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1104

Chuông gió mẫu C1104

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 7 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 14 cm x 55cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có […]

Giá: 1,224,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1102

Chuông gió mẫu C1102

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 chuông kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 13 cm x 60cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có […]

Giá: 918,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1101

Chuông gió mẫu C1101

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (Rộng x Dài ): 13 cm x 60cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi […]

Giá: 714,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1152

Chuông gió mẫu C1152

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài ):50cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà. + Cách […]

Giá: 776,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1109

Chuông gió mẫu C1109

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):60cm x 8cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 670,000 VNĐ  Đặt mua
Chuông gió mẫu C1112

Chuông gió mẫu C1112

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng):70cm x 13cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn […]

Giá: 572,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 10 của 12« Đầu...89101112

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 10679 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Kỳ Hòa
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online