Các Vật Phẩm Khác
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Tuất, Hợi (A Di Đà) S6844-8

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Tuất, Hợi (A Di Đà) S6844-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh A Di Đà đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh sẽ trừ tà, mang đến bình an, sức khỏe, điềm […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Dậu (Bất Động Minh Vương) S6844-7

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Dậu (Bất Động Minh Vương) S6844-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh Bất Động Minh Vương đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương sẽ trừ tà, mang đến […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Mùi, Thân (Như Lai Đại Nhật) S6844-6

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Mùi, Thân (Như Lai Đại Nhật) S6844-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh Như Lai Đại Nhật đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật sẽ trừ tà, mang đến […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Ngọ (Đại Thế Chí Bồ Tát) S6844-5

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Ngọ (Đại Thế Chí Bồ Tát) S6844-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh-Đại Thế Chí Bồ Tát đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ trừ tà, mang […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Thìn, Tỵ (Phổ Hiền Bồ Tát) S6844-4

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Thìn, Tỵ (Phổ Hiền Bồ Tát) S6844-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh-Phổ Hiền Bồ Tát đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát sẽ trừ tà, mang đến bình […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Mão (Văn Thù Bồ Tát) S6844-3

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Mão (Văn Thù Bồ Tát) S6844-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh Văn Thù Bồ Tát đá hắc ngà (thạch anh đen) (Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Văn Thù Bồ Tát sẽ trừ tà, mang đến bình […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Sửu, Dần (Hư Không Tạng Bồ Tát) S6844-2

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Sửu, Dần (Hư Không Tạng Bồ Tát) S6844-2

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát sẽ trừ tà, […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn  – Tý (Thiên Thủ Thiên Nhãn) S6844-1

Phật bản mệnh đá hắc ngà lớn – Tý (Thiên Thủ Thiên Nhãn) S6844-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật Bản Mệnh Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá hắc ngà (thạch anh đen) (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 3,3cm x 0,9cm + Khối lượng : 25g + Ý nghĩa: Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ trừ tà, mang […]

Giá: 760,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh ngọc Phỉ Thúy xanh đậm sắc sảo A+ lớn tuổi Tuất, Hợi S6864-8

Phật bản mệnh ngọc Phỉ Thúy xanh đậm sắc sảo A+ lớn tuổi Tuất, Hợi S6864-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Phỉ Thúy tuổi Tuất, Hợi (Phật A Di Đà) (Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.2cm x 3.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 18g + Ý nghĩa: Phật A Di Đà bổ trợ cho người tuổi Tuất và tuổi Hợi cư […]

Giá: 2,680,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh ngọc Phỉ Thúy xanh đậm sắc sảo A+ lớn tuổi Mùi, Thân S6864-6

Phật bản mệnh ngọc Phỉ Thúy xanh đậm sắc sảo A+ lớn tuổi Mùi, Thân S6864-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh ngọc Phỉ Thúy tuổi Mùi, Thân (Dê, Khỉ) (Như Lai Đại Nhật) (Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 5.2cm x 3.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 18g + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người tuổi Mùi, Thân […]

Giá: 2,680,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Tuất, Hợi S6842-8

Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Tuất, Hợi S6842-8

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Tuất và Hợi – Phật A Di Đà (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật A Di Đà cư trú tại thế giới […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Dậu S6842-7

Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Dậu S6842-7

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Dậu – Bất Động Minh Vương (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương bổ trợ cho người tuổi Dậu, […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Mùi, Thân S6842-6

Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Mùi, Thân S6842-6

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Mùi, Thân – Như Lai Đại Nhật (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ cho người tuổi […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Ngọ S6842-5

Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Ngọ S6842-5

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo – tuổi Ngọ – Đại Thế Chí Bồ Tát (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bổ trợ cho người […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Thìn, Tỵ S6842-4

Phật bản mệnh đá mắt mèo trung Thìn, Tỵ S6842-4

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh đá mắt mèo cỡ trung – tuổi Thìn, Tỵ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5 cm x 2.5cm x 0.6cm + Khối lượng: 15gr + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ cho người tuổi Thìn, Tỵ là […]

Giá: 560,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 14612345102030...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 42279 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Kỳ Hòa
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online