Thạch Anh Tóc
Chuỗi Thạch Anh Tóc Đen A+++++ S6749-S4-1686

Chuỗi Thạch Anh Tóc Đen A+++++ S6749-S4-1686

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc đen từ Uruguay A+++++ (hoàn thiện tại Việt Nam). + Kích thước: bi 8 ly, 22 bi + Khối lượng: 19.6g + Ý nghĩa: Chuỗi Thạch Anh Tóc Đen Uruguay Bổ trợ sức khỏe, giúp ngủ ngon, trừ tà tịch tà, thu hút năng lượng […]

Giá: 1,686,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Xanh Lục A+++++ S6754-S4-4059

Chuỗi Thạch Anh Tóc Xanh Lục A+++++ S6754-S4-4059

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh lục A+++++(tại Việt Nam). + Kích thước: gồm 17 bi, cỡ 14 li. + Khối lượng:45.6gr + Ý nghĩa: là một loại biến thể đá thạch anh trong tự nhiên, mang năng lượng dương tích cực. Vòng Thạch Anh Tóc Xanh với các sợi […]

Giá: 4,059,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Xanh Lục A+++++ S6754-S4-2065

Chuỗi Thạch Anh Tóc Xanh Lục A+++++ S6754-S4-2065

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc xanh lục A+++++(tại Việt Nam). + Kích thước: gồm 21 bi, cỡ 8 li. + Khối lượng: 23.2gr + Ý nghĩa: Chuỗi thạch anh tóc xanh là một loại biến thể đá thạch anh trong tự nhiên, mang năng lượng dương tích cực. Vòng Thạch […]

Giá: 2,065,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++ S6748-S4-6643

Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++ S6748-S4-6643

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng A+++ (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi bi tròn 14 li, 16 hạt + Khối lượng: 51.9gr + Ý nghĩa: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng với các bao thể hematit và lepidocrorit, thạch anh tóc đồng dùng cho các bạn […]

Giá: 6,643,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++ S6748-S4-2983

Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++ S6748-S4-2983

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng A+++ (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi bi tròn 8 li, 20 hạt + Khối lượng: 23.3gr + Ý nghĩa: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng Với các bao thể hematit và lepidocrorit, thạch anh tóc đồng dùng cho các bạn […]

Giá: 2,983,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++++ S6747-S4-7779

Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++++ S6747-S4-7779

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng A+++++ (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi bi tròn 12 li, 18 hạt + Khối lượng: 37.4gr + Ý nghĩa: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng với các bao thể hematit và lepidocrorit, thạch anh tóc đồng dùng cho các bạn […]

Giá: 7,779,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++++ S6747-S4-6115

Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++++ S6747-S4-6115

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng A+++++ (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi bi tròn 10 li, 19 hạt + Khối lượng: 29.4gr + Ý nghĩa: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng với các bao thể hematit và lepidocrorit, thạch anh tóc đồng dùng cho các bạn […]

Giá: 6,115,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++++ S6747-S4-3723

Chuỗi Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng A+++++ S6747-S4-3723

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng A+++++ (tại Việt Nam). + Kích thước : Chuỗi bi tròn 8 li, 23 hạt + Khối lượng: 17.9gr + Ý nghĩa: Chuỗi thạch anh tóc đỏ đồng với các bao thể hematit và lepidocrorit, thạch anh tóc đồng dùng cho các bạn […]

Giá: 3,723,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh  Vàng A++++ S6763-S4-4393

Chuỗi Thạch Anh Vàng A++++ S6763-S4-4393

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh vàng A++++ (tại Việt Nam). + Kích thước: 17 hạt. + Khối lượng: 38.2g + Ý nghĩa: Thạch anh vàng Uruguay là loại đá quý trong tự nhiên, có tác dụng giải tỏa sự bế tắc của con người, giúp cho tâm hồn luôn được sảng […]

Giá: 4,393,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Vàng A++++ S6763-S4-2346

Chuỗi Thạch Anh Vàng A++++ S6763-S4-2346

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh vàng A++++ (tại Việt Nam). + Kích thước: 23 hạt. + Khối lượng: 20.4g + Ý nghĩa: Thạch anh vàng Uruguay là loại đá quý trong tự nhiên, có tác dụng giải tỏa sự bế tắc của con người, giúp cho tâm hồn luôn được sảng […]

Giá: 2,346,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Vàng A+++++ S6762-S4-3519

Chuỗi Thạch Anh Vàng A+++++ S6762-S4-3519

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh vàng A+++++ (tại Việt Nam). + Kích thước: 21 hạt. + Khối lượng: 22.7g + Ý nghĩa: Thạch anh vàng Uruguay là loại đá quý trong tự nhiên, có tác dụng giải tỏa sự bế tắc của con người, giúp cho tâm hồn luôn được sảng […]

Giá: 3,519,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Vàng A+++++ S6762-S4-1969

Chuỗi Thạch Anh Vàng A+++++ S6762-S4-1969

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh vàng A+++++ (tại Việt Nam). + Kích thước: 25 hạt. + Khối lượng: 12.7g + Ý nghĩa: Thạch anh vàng Uruguay là loại đá quý trong tự nhiên, có tác dụng giải tỏa sự bế tắc của con người, giúp cho tâm hồn luôn được sảng […]

Giá: 1,969,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Vàng A+++ S6746-S4-4458

Chuỗi Thạch Anh Tóc Vàng A+++ S6746-S4-4458

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng A+++ (tại Việt Nam). + Kích thước: 18 hạt. + Khối lượng: 39.8g + Ý nghĩa: Thạch anh tóc vàng Uruguay là loại đá quý trong tự nhiên, có tác dụng giải tỏa sự bế tắc của con người, giúp cho tâm hồn luôn […]

Giá: 4,458,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Vàng A+++ S6746-S4-3091

Chuỗi Thạch Anh Tóc Vàng A+++ S6746-S4-3091

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng A+++ (tại Việt Nam). + Kích thước: 22 hạt. + Khối lượng: 27.6g + Ý nghĩa: Thạch anh tóc vàng Uruguay là loại đá quý trong tự nhiên, có tác dụng giải tỏa sự bế tắc của con người, giúp cho tâm hồn luôn […]

Giá: 3,091,000 VNĐ  Đặt mua
Chuỗi Thạch Anh Tóc Vàng A+++ S6746-S4-2016

Chuỗi Thạch Anh Tóc Vàng A+++ S6746-S4-2016

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi thạch anh tóc vàng A+++ (tại Việt Nam). + Kích thước: 24 hạt. + Khối lượng: 18g + Ý nghĩa: Thạch anh tóc vàng Uruguay là loại đá quý trong tự nhiên, có tác dụng giải tỏa sự bế tắc của con người, giúp cho tâm hồn luôn […]

Giá: 2,016,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 812345...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.6/10 bởi 40388 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Kỳ Hòa
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online